GEDENKKUNDGEBUNG 2019 - 39 Jahre nach den rassistischen Morden am Sonntag, den 25. August 2019

Wir dokumentieren die Einladung der Initiative-chau-und-lan;

"GEDENKKUNDGEBUNG 2019
39 Jahre nach den rassistischen Morden

am Sonntag, den 25. August 2019
um 16.00 Uhr
in der Halskestraße 72, Billwerder


Chúng tôi xin kêu gọi sự hưởng ứng nhân ngày tưởng niệm hai anh NGUYỄN NGỌC CHÂU và anh ĐỖ ANH LÂN lần thứ 39 tại Halskestraße 72 Hamburg-Billbrook.

Wir versammeln uns in der Halskestraße 72 in Hamburg-Billbrook und erinnern an den 39. Todestag von Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân. Gemeinsam mit Angehörigen und Überlebenden des rechtsterroristischen Mordanschlags vom 22. August 1980 rufen wir auf, einen Gedenkort in der Halskestraße zu schaffen.
Thema werden unter anderem Rechtsterrorismus sowie Rassismus und seine Folgen sein sowie die Ignoranz gegenüber Opfern und Überlebenden sowie die „Gedenkkultur“ in der Stadt. Auf der Veranstaltung sprechen Überlebende, Freund*innen und Zeitzeug*innen und kommentieren die jüngsten Entwicklungen. Das Gedenken wird mit einer Schweigeminute und einem buddhistischen Gebet abgeschlossen. Wir freuen uns, wenn Blumen mitgebracht werden.

Seit fünf Jahren fordern wir die Umbenennung der Halskestraße in Châu-und-Lân-Straße, die Umbenennung der dortigen Bushaltestelle, sowie die Schaffung eines würdigen Gedenkortes mit Informations- und Erinnerungstafeln. In diesem Frühjahr konnten wir im Bezirk Hamburg-Mitte einen großen Schritt für die Umsetzung unserer Forderungen und Wünsche machen: Am 11. Juni beschloss der Hauptausschuss Hamburg-Mitte die Umbenennung eines Teilstücks der Halskestraße in Châu-und-Lân-Straße und der dortigen Bushaltestelle sowie die Schaffung eines Gedenkortes.
Darüber, was dieser Beschluss für die Angehörigen und Überlebenden des Anschlags bedeutet und wie es in der Halskestraße weitergehen wird, möchten wir im Rahmen der Gedenkkundgebung berichten.

Wir freuen uns sehr, euch und Sie am 25. August zu sehen!

Initiative für ein Gedenken an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân

Web: https://inihalskestrasse.blackblogs.org/
FB: https://www.facebook.com/inihalskestrasse/

---------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi xin kêu gọi sự hưởng ứng nhân ngày tưởng niệm hai anh NGUYỄN NGỌC CHÂU và anh ĐỖ ANH LÂN lần thứ 39 tại Halskestraße 72 Hamburg-Billbrook.

Cùng với Gia quyến của hai anh và những nạn nhân sống xót trong vụ sát hại do nhóm cực đoan tiến hành ngày 22 tháng 08 năm 1980, chúng tôi đã đấu tranh để có một nơi tưởng niệm hai anh tại Halskestraße.

Kể từ 5 năm nay chúng tôi đã luôn kiên trì yêu cầu một địa điểm nơi công cộng để tưởng niệm hai anh Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân. Chúng tôi muốn trình bày những điều quan trọng mang tầm cở chính trị, mà chúng tôi đã đạt được trong năm nay.

Không chỉ những với sự kiện ông Walter Lübcke, một quan chức cao cấp của thành phố Kasseler bị sát hại lại cho thấy nguy cơ của sự kỳ thị và những hành động của các nhóm cực đoan. Mà điều này càng thuyết phục chúng ta thấy tầm quan trọng của việc tưởng niệm, đồng thời thiết lập những nơi để tưởng nhớ các nạn nhân này là như thể nào. Với phương cách này chúng tôi mong muốn không còn sự thờ ơ trước các nạn nhân này cũng như trước những hành động của bọn cực đoan trong quá khứ tại nước Đức.

Trong lần tưởng niệm năm nay chúng có mời các bạn bè của anh Nuyễn Ngọc Châu và anh Đỗ Anh Lân cũng như các nhân chứng tường trình lại sự kiện này.

Buổi tưởng niệm được kết thúc bằng một phút mặc niệm và cầu nguyện theo nghi lễ của Phật Giáo. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu ai có điều kiện mang bông, hoa đến.

Online hören

.Feedback

Sendungen